Yola Terk

İmar planına tabi, imar planının olduğu yerlerde 3194 sayılı İmar Kanunu 15 ve 16.maddeleri gereğince arazi veya arsaların yolda kalan kısımlarını yola terkin ederek inşaat yapmaya elverişli imar parselleri oluşturma işlemine denilir.