Sınır Tespiti

Tapusuna sahip olunan arazinin sınırlarını belirleme işlemine denilir.