İmar Uygulamaları

2981 sayılı Islah İmar Kanunu ve 3194 sayılı İmar Kanuna tabi olan uygulamalardır.