İfraz

Kelime kökeni olarak Arapçadır. Ayırma, bölme anlamlarına gelmektedir. Parsellerin gerekli yönetmeliklerin (Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliği veya Plansız Alanlar Tip İmar Yönetmeliği) bölünebilme şartlarını sağlaması halinde en az 2 veya daha fazla parsellere ayrılması işlemine denilir. (Parseller bölünerek her bir parsel için ayrı tapular elde edilir.)