Hali Hazır Harita

Halihazır, kelime olarak içinde bulunulan durum demektir. Halihazır harita da içinde bulunulan durumu gösteren harita anlamına gelmektedir. Halihazır harita'da nirengiler, poligon noktaları, binalar, binaların kat adetleri, kaldırımlar, yollar, elektrik direkleri vs. gösterilir. Bunların dışında kalan alanlardan eş yükseklik eğrileri geçirilerek hazırlanır. Halihazır haritalar bir çok plan ve proje çalışmalarına altlık teşkil eder.