HİZMETLER

Tevhid Birleştirme

Kelime, köken olarak Arapçadan gelmektedir. Birden fazla parselin birleştirilerek tek bir parsel haline getirilmesi işlemine denilir.

incele

Yola Terk

İmar planına tabi, imar planının olduğu yerlerde 3194 sayılı İmar Kanunu 15 ve 16.maddeleri gereğince arazi veya arsaların yolda kalan kısımlarını yola terkin ederek inşaat yapmaya elverişli imar parselleri oluşturma işlemine denilir.

incele

İfraz

Parsellerin gerekli yönetmeliklerin bölünebilme şartlarını sağlaması halinde en az 2 veya daha fazla parsellere ayrılması işlemine denilir.

incele

Aplikasyon

Bina veya projelerin koordinatlandırılarak arazide yerinin belirlenmesi işlemlerine denilir.

incele

Sınır Tespiti

Tapusuna sahip olunan arazinin sınırlarını belirleme işlemine denilir.

incele

Danışmanlık

Arazinizi nasıl değerlendireceğinize yardım edelim.

incele

Kübaj Hesabı

Arazinin plankote haritası yapılarak ilk ve son durum arasında ne kadar hacim olduğu ve dolayısıyla malzeme ve maliyet hesaplarının yapılmasına denilir.

incele

Hali Hazır Harita

Halihazır harita da içinde bulunulan durumu gösteren harita anlamına gelmektedir.

incele

İmar Planı

Arazinizi nasıl kullanacağınıza dair size imar planı ile yardımcı olalım

incele

Parselasyon Madde 18 Uygulaması

Parselasyon haritaları; 2010/22 sayılı genelgede; “imar parsellerini oluşturmak amacıyla 3194 sayılı İmar Kanunu'nun 18 inci maddesine dayanılarak belediye veya valilikler tarafından resen yapılan ya da yaptırılan haritalardır.” şeklinde tanımlanmıştır.

incele

Kamulaştırma

incele

TUS

Yapı ruhsat işlemi sürecindeki mimari projede yer alan aplikasyon belgesinin düzenlenmesi ile, fenni mesuliyet (mesleki teknik uygulama sorumluluğu) hizmetlerinin nitelikli ve etkin bir şekilde yapılması, bu şekilde yapıların ruhsat eki projelerine göre yürürlükteki yasa, yönetmelik, şartname ve standartlara uygun olarak inşa edilmesini sağlamaktır.

incele

İmar Uygulamaları

2981 sayılı Islah İmar Kanunu ve 3194 sayılı İmar Kanuna tabi olan uygulamalardır.

incele

Fotogrametrik Harita

Fotogrametrik harita, dijital kamera, dijital görüntü, ana bilgisayar ve görüntü analiz yazılımı kullanılarak üretilir. CCD kameralar yardımıyla, tamamen bilgisayar ortamında üç boyutlu vektör verileri kullanılarak elde edilir.

incele